• TIMETABLE AND REGISTRATION FOR SEMESTER 2 SESSION 2019/2020
 • Makluman Cuti Perayaan Dalam Tempoh LM/LI/PPG (2020)
 • BANTUAN KEWANGAN OKU (BKOKU) - YURAN & SARA HIDUP PELAJAR DIPLOMA SEMESTER 2 2019/2020
 • DANA INSPIRASI MALAYSIA (INSPIRASIKU) DARI YAPEIM
 • Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2019/2020 Program Diploma/The Draft of Final Examination Schedule for Semester 2 Session 2019/2020 Diploma Programme
 • PENGAMBILAN SIJIL MUET BAGI CALON YANG TELAH MENGAMBIL UJIAN MUET DI UPSI
 • PERINGATAN MESRA KEPADA PELAJAR YANG TELAH MEMBUAT PEMBAYARAN UNTUK PENDAFTARAN UJIAN MUET SESI 1 (MAC) 2020 UNTUK MENGISI MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK PENDAFTARAN DENGAN SEGERA
 • PROGRAM INNOTVET 2020 ANJURAN FAKULTI TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
 • MINGGU PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS (VERIFY) SEMESTER 2 SESI 2019/2020 DAN PRA-PENDAFTARAN KURSUS (PRE-REGISTRATION) SEMESTER 3 SESI 2019/2020 BAGI PELAJAR DIPLOMA
 • [BENDAHARI] Penutupan Sementara Bayaran Yuran dan Denda Pada 31 Disember 2019
 • Jom Sambung Master & PhD di UPSI
 • Yang menghantarkan angin
 • MAKLUMAN STAF YANG MENJALANKAN URUSAN KERJA HAL EHWAL PELAJAR DI FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA
 • BANTUAN YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK JHEPA KEPADA PELAJAR
 • Jemputan Ke Program Fiesta 3K

  Archived News