• JOM BELAJAR BAHASA KETIGA!!!
 • PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR DIPLOMA : MINGGU TAMBAH DAN GUGUR KURSUS SEMESTER 1 SESI 2020/2021
 • URGENT: Vacancy Research Assistant
 • INFOGRAFIK : CETAKAN SEMULA SURAT TAWARAN KEMASUKAN PELAJAR UPSI
 • BANTUAN YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK JHEPA KEPADA PELAJAR.
 • PERMOHONAN ZAKAT UPSI ( PELAJAR )
 • POST GRADUATE STUDENTS: SCHEDULE AND SLIP FOR FINAL ASSESSMENT SEMESTER 2 SESSION 2019/2020 / PELAJAR PASCA SISWAZAH : JADUAL DAN SLIP MENDUDUKI PENTAKSIRAN AKHIR BAGI SEMESTER 2 SESI 2019 / 2020
 • MAKLUMAN PELAKSANAAN LATIHAN MENGAJAR 2 (LM2)
 • EVALUATION OF TEACHING & LEARNING FOR SEMESTER 2 SESSION 2019/2020 / PENGISIAN PENILAIAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN SECARA ATAS TALIAN BAGI SEMESTER 2 SESI 2019/2020
 • Jadual Pentaksiran Akhir Semester 2 Sesi 2019/2020 Program Ijazah Sarjana Muda /Final Assessment Schedule for Semester 2 Session 2019/2020 Degree Programme
 • Hebahan terkini urusan berkaitan Zakat, Wakaf, Sedekah dan Khairat UPSI
 • TAWARAN PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) BAGI PENGAJIAN DIPLOMA DI BAWAH PROGRAM DERMASISWA B40 TAHUN 2020
 • PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR LAMA PROGRAM DIPLOMA : PENDAFTARAN SEMESTER BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021
 • TAWARAN BIASISWA TAN SRI LEE LOY SENG FOUNDATION BAGI SIDANG AKADEMIK 2020/2021
 • Pelaksanaan Program Perantis Guru 1 (PPG1) Program Perantis Guru 2 (PPG2)

  Archived News