Selamat Datang ke MyUPSI Portal

Cara mengakses MyUPSI Portal
Komuniti MyUPSI Portal terdiri daripada Kakitangan Akademik dan Bukan Akademik serta para pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.
Sekiranya anda merupakan warga UPSI dan pertama kali mengakses laman web ini, sila baca arahan di bawah untuk mengetahui maklumat Akaun MyUPSI Portal anda.
Maklumat Akaun untuk Kakitangan UPSI
ID Pengguna : Email ID Universiti
Contoh :
Email ID : hassan@upsi.edu.my
ID Pengguna : hassan

Katalaluan : Nombor Pekerja
Contoh Nombor Pekerja : K00331
Maklumat Akaun untuk Para Pelajar UPSI (Sarjana Muda)
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh :
No Pelajar format baru : D20041023456
ID Pengguna : D023456

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
Maklumat Akaun untuk Para Pelajar UPSI (DPLI)
ID Pengguna : (L + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh :
No Pelajar format baru : L20081001234
ID Pengguna : L001234

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
Maklumat Akaun untuk Para Pelajar UPSI (DIPLOMA)
ID Pengguna : (E + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh :
No Pelajar format baru : E20081001234
ID Pengguna : E001234

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
Maklumat Akaun untuk Para Pelajar UPSI (Sarjana & PHD)
ID Pengguna : Nombor Matrik format baru
Contoh :
No Matrik format baru : M20021000123
ID Pengguna : M20021000123

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'