:
Name Sharul Effendy bin Janudin
Position Penyelaras Pusat Pembangunan Keusahawanan
(PENSYARAH UNIVERSITI DS52)
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 015-48797552
Email sharul@fpe.upsi.edu.my