:
Name Hartini binti Jaafar
Position Ketua Jabatan Jabatan Perakaunan Dan Kewangan
(PENSYARAH UNIVERSITI DS52)
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 015-48117453
Email hartini@fpe.upsi.edu.my