:
Name Hartini binti Jaafar
Position Timbalan Dekan (Akademik Dan Antarabangsa) Fakulti Pengurusan Dan Ekonomi
(PENSYARAH UNIVERSITI DS52)
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 015-48117453
Email hartini@fpe.upsi.edu.my