:
Name Normala binti Zulkifli
Position PENSYARAH UNIVERSITI DS52
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 015-48797820
Email normala@fpe.upsi.edu.my