:
Name Hazianti binti Abdul Halim
Position Ketua Jabatan Jabatan Perakaunan Dan Kewangan
(PENSYARAH UNIVERSITI DS52)
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 015-48797452
Email hazianti@fpe.upsi.edu.my