:
Name Shahrun Nizam bin Abdul Aziz
Position PENSYARAH UNIVERSITI DS52
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 01548797821
Email shahrun@fpe.upsi.edu.my