:
Name Zuriadah binti Ismail
Position PENSYARAH UNIVERSITI DS52
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 015-48117578
Email zuriadah@fpe.upsi.edu.my