:
Name Mohamad Ali Roshidi bin Ahmad
Position Penyelaras Unit Badan Beruniform
(PENSYARAH UNIVERSITI DS52)
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 015-48797472
Email roshidi@fpe.upsi.edu.my