:
Name Noor Lela binti Ahmad
Position PENSYARAH UNIVERSITI DS52
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 01548117532
Email noor.lela@fpe.upsi.edu.my