:
Name Norlia binti Mat Norwani
Position Pengarah Bahagian Pengurusan Kualiti
(PENSYARAH UNIVERSITI DS54)
Faculty/ Center Fakulti Pengurusan dan Ekonomi -
Telephone No 015-48797518
Email norlia@fpe.upsi.edu.my