Staff Profile
Profile
Name Encik Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah
Position Pensyarah Kanan
Faculty/Centre Fakulti Pengurusan dan Ekonomi - Jabatan Pengurusan Pendidikan
Telephone No. 05-4506172
Email khairuddin@fpe.upsi.edu.my
[ Click here to view the details ]
Staff Qualification
Qualification
 • Sarjana Pengurusan - Pengurusan ( - ) Universiti Malaya (UM)(1998)

 • Diploma Pendidikan - Ekonomi/Perdagangan (Ekonomi) Universiti Malaya (UM)(1988)

 • Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian - Pembangunan & Perancangan ( - ) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)(1985)

 • Staff Specification
  Field Of Specialization Pengurusan Perniagaan
  Staff Interest
  Research Interest PENGURUSAN (Pengurusan Perubahan, Kelakuan Organisasi, Pengurusan Strategik dan Keusahawanan) PENDIDIKAN ( Umum dan kaedah Mengajar )

  *Note : All information listed below are based on recent 5 years.

  Staff Affiliation
  Professional Affiliation
  Role Project Organisation Date
  AHLI / MEMBER - Koperasi Universiti Pendidikan Sultan Idris 2004
  AHLI / MEMBER - Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB) 2001
  AHLI / MEMBER - Koperasi Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat Berhad 2001
  AHLI / MEMBER - Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia 1990

  Staff Research
  Recent Research
  No Recent Research

  Recent Publication
  Book
  No Publication Title
  1 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "KORPUS 2015", 2015, Penerbit UPSI
  2 Muhammad Khairuddin Lim et. al., "Corporate Social Responsibility and Substainablity : Nurturing Values in Schools", 2010, UPSI Publisher
  3 null, "Modul Pengantar Pengurusan", 2011, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris
  4 null, "Malim: Book Of Reading Siri 1", 2009, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris
  Performance
  No Publication Title
  1 "Pameran Keusahawanan", Berkumpulan", (Pengerusi), Dewan SITC, UPSI, 30-31 Julai 2009
  Others
  No Publication Title
  1 Norlia Mat Norwani, Rohaila Yusof and Muhammad Khairuddin Lim, ""Learning outcomes at Higher Education Institutions. To What extent do institutional environments contribute?"", "(The Journal of Human Resource and Adult Learning,ISSN 1817-2105, Vol 5, Num 1, June 2009 )", June 2009
  2 Wan Salmuni Wan Mustaffa, Muhammad Khairuddin Lim, Khuan Wai Bing, Norlia Mat Norwani, Rohaila Yusof, "Bab 1: Peranan Otak dan Bab 4 : Pemikiran dari Perspektif Islam", "(Pemikiran dan Pendidikan)", 2009
  3 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Doamu Doa Cikgu", "(Simpanlah Dalam Ingatanmu)", 2012
  4 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Efikasi Kendiri dan Hubungannya dengan Kejayaan Usahawan Batik di Negeri Terengganu", "(The 3rd International Management Education Conference (iMEC) 2013)", 27/11/2013
  5 Che Mohd Zulkfli Che Omar, "Entrepreneurial profiles among native students from urban and rural secondary school", "(Management Education : Innovation and Globalization.)", 8/10/2010
  6 Nek Kamal Yeop Yunus Omar Abdull Kareem Mohamad Khairuddin Lim abdullah, "Faktor Yang Mempengaruhi Ibubapa Dalam Pemilihan Sekolah Mereka Di Negeri Perak- Kajian Rintis", "(Prosiding Antarabangsa International management Education Conference In Penang)", 24-26 June 2007
  7 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Faktor-Faktor Kreatif dan Inovatif di Kalangan Pelajar Keusahawanan", "(Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2014)", 24/05/2014
  8 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Financial Management Efficiency Among University Students in Malaysia", "(NULL)", 2012-05-15
  9 Norsamsinar Samsudin Mohd Khairuddin Lim Abdullah Mohd Taib Ariffin, "Gelagat Pengurusan Usahawan Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) Dan Hubungannya Dengan Ciri-ciri Keusahawanan ", "(Prosiding Antarabangsa International Management Education Conference in Penang)", 24-26 June 2007
  10 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Gender And Communication Issues In The Malaysian Public Universities", "(World Applied Sciences Journal 12 (Special Issue On Creating A Knowledge Based Society))", 2011
  11 Ibrahim Tamby Chek, "Gender and Communication Issues in the Malaysian Public Universities", "(World Applied Sciences Journal 12 (Special Issue on Creating a Knowledge Based Society))", 2011
  12 Muhammad khairuddin Lim, "Guru Yang Disayangi di Arena Global", "(Prosiding Seminar kebangsaan JPPG 2002)", 19-20 Mei 2002
  13 Mohd Khairuddin Lim Abdullah Norsamsinar Samsudin Che Mohd zulkifli Che Omar, "Halangan Sebagai Suatu Alat Konstruktif Untuk Pengurusan Perubahan", "(Prosiding Antarabangsa International management Education Conference In Penang)", 24-26 June 2007
  14 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Hubungan Tekanan Kerja dengan Komitmen Guru-guru Sekolah Rendah di Kawasan Julau, Sarawak", "(Seminar Sehari Penyelidikan FPE 2013)", 23/03/2013
  15 Haslinah binti Farid Wajidi, "Kepimpinan Guru Besar Dalam Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah Rendah Zon Keramat, Kuala Lumpur", "(Seminar Sehari Penyelidikan " Penyelidikan Inovasi Pengurusan ")", Dis 2010
  16 Muhammad khairuddin Lim, "Kepimpinan Strategik Ke arah Kecemerlangan Sekolah di Perak", "(Malaysian Educational research Assocation Conference (MERA))", 11-13 Sept 2003
  17 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Kepimpinan Transformasi, Kesediaan Untuk Berubah dan Kreativiti di Institusi Pengajian Tinggi Awam", "(NULL)", 2012-12-26
  18 Muhammad khairuddin Lim & Ibrahim Tamby Chek, "Kualiti Pengajaran Guru Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar di Bilik Darjah ", "(Konferensi Internasional Bersama kedua UPI-UPSI)", July 2005
  19 Nek Kamal Yeop Yunus, Muhammad Khairuddin Lim,Dr. Omar Abdul Kareem, Abdul Raheem Md. Yusuf, dan Azita Yunus, "Kualiti Perkhidmatan di Sekolah Berasrama Penuh di Perak ", "(Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan kepimpinan Nasional. )", 16-19 Dis 2002
  20 Ibrahim Thamby Chek, "Latihan dalam Perkhidmatan di Peringkat Sekolah (LADAP Tujuh Hari) : Pelaksanaan dan Keberkesanannya.", "(Prosiding Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership (APCEMal) 2011)", November 2011
  21 Muhammad Khairuddin Lim, "Leadership, Change Readiness and Creativity in Malaysian Public Universities", "(Asia Pacific Conference 0n Educational Management and Leadership (APCEMal))", November 2011
  22 Muhammad Khairuddin Lim & Dr Che Mohd Zulkifli bin Che Omar , "Leading Organizational Change Among Star-rated Hotel Employees", "(International Business Education Journal)", Jun 2008
  23 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Modul PPI3023- Pembangunan Keusahawanan", "(NULL)", 2012-05-01
  24 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Modul PPL3023 Pembangunan Keusahawanan", "(NULL)", 2012-06-01
  25 Osman Jusoh,Kamisan Gadar,Nazirmuddin Ahmad, Mohd khairuddin Lim, Bahijah Abas,Hariri Khamis., "Modul kaedah Pengajaran Pengurusan Perniagaan dan Ekonomi", "(Modul Kaedah Pengajaran Pengurusan Perniagaan dan Ekonomi)", Julai 2005
  26 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "NTERGRITY CHAMPIONS Trust: : Localizing Integrity Agenda (Accountability in CSR)", "(null)", 2014-02-01
  27 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "PEMBELAJARAN BERASASKAN MODEL PEMBELAJARAN KOLB", "(Pemikiran Kritis dan Kreatif)", 2013
  28 Muhammad Khairuddin Lim & Norlia Mat Norwawi, "Pembelajaran Berasaskan Masalah bagi kursus kreativiti dan inovasi di UPSI", "(Seminar Sehari PBL Kali ke 2, 2010)", 2010
  29 Muhammad Khairuddin Lim, "Pemikiran Lahir dalam Pengajaran dan Pembelajaran", "(Respositioning and Refocusing Teacher Education in the Knowledge ERA : Trends, Prospects and Problems dalam The Inaugural UPSI International Teacher Educations Conference)", May 6-8,2002
  30 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Penglibatan Guru Wanita dalam Perniagaan Sambilan Sesama Rakan Sejawat: Kajian Terhadap Faktor Kecenderungan dan Kesan Etika ke atas Tugas Hakiki", "(Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership 2014)", 24/11/2014
  31 Muhammad Khairuddin Lim, "Pengurusan Strategik Ekonomi Orang Melayu di Abad ini", "(Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu ke 2)", 8 -15 Okt 2002
  32 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Siri Modul- Modul Pengantar Pengurusan", "(NULL)", 2012-06-01
  33 Muhammad Khairuddin Lim, "Stres dan Kepuasan kerja dalam kalangan guru : mata pelajaran aliran vokasional di Perak.", "(Prosiding iMEC 2010( International Management Education Conference 2010) : Mangement Education : Innovation and Globalization.)", 8/10/2010
  34 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Tahap Kompetensi Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar Kursus Budaya Keusahawanan di Universiti Pendidikan Sultan Idris", "(Technology and Innovation Conference (TECHON))", 09/06/2015
  35 Muhammad khairuddin Lim, Khalid Ismail and Prof.Madya Hariri Khamis., "The Learning landscape of Post-Graduate Students : The Business Program in Malaysian Universities.", "(Prosiding 3rd.Asia-Pacific Conference on Continuing Education and Lifelong learning Conference, Perth, Australia.)", 28 Sept - 1 Okt 2004
  36 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Tingkah Laku Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Berasrama Penuh di Perak", "(Seminar Sehari Penyelidikan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi)", 23/03/2013
  37 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Tingkahlaku Kepimpinan, Komitmen Organisasi dengan Kesediaan Organisasi untuk Perubahan dan Kreativiti dalam kalangan Syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)", "(KORPUS 2015)", 2015
  38 Muhammad Khairuddin Lim bin Abdullah, "Tingkahlaku Kpeimpinan Dengan Kesediaan Perubahan Organisasi untuk Perubahan dalam Kalangan Syarikat Perusahaan Kecil Sederhana (PKS)", "(Seminar Penyelidikan Kebangsaan (SPK 2017))", 2017-11-11
  39 Khuan Wai Bing, "Validating a measurement model of service quality in higher education", "(Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership (APCEMal) 2011)", November 2011

  Recent Supervision
  PhD
  No Recent Supervision
  Master
  No Supervision
  1 P. Amutham A/P M.Pandurengan, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Beban Kerja dan Motivasi Pengajaran Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah), 23-06-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  2 Siti Zubaidah Binti Abd Rashid, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Pengetahuan dan Kepuasan Guru Terhadap Latihan Dalam Perkhidmatan Berasaskan Sekolah Di Sekolah Rendah Daerah Petaling Perdana, Selangor), 13-05-2015 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  3 Ooi Lay Tuan, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Kepimpinan Transformasi Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Guru SJKC Di Zon Nibong Tebal, Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  4 Marimah A/P Gopal, (Mod C), SUPERVISOR, (Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah Rendah Di Daerah Hilir Perak), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  5 Anbarasi A/P Subramaniam, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Kompetensi Guru dan Faktor Keberkesanan Pengurusan Panitia Di Sekolah Rendah), 23-06-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  6 Kasturi Shalini A/P Arumugam, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pendidikan Abad Ke 21 Di Daerah Kuala Selangor), 23-06-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  7 Syaharawi Bin Ishak, (Mod C), SUPERVISOR, (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Dalam Kalangan Guru Di Sekitar Tronoh dan Batu Gajah, Perak), 13-05-2015 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  8 Mohd Razif Bin Ibrahim, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Praktis Komuniti Pembelajaran Profesional Di Sekolah-Sekolah Berbeza Pencapaian Di Daerah Kinta Selatan, Perak), 23-06-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  9 Uma A/P Thangveloo, (Mod C), SUPERVISOR, (Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar SJKT Telok Datok dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  10 Phavani A/P Minalveeran, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Kemahiran Pengurusan Insaniah Dlaam Kalangan Guru SJK Tamil Daerah Bentong), 18-01-2016 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  11 Phavani A/P Minalveeran, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Kemahiran Pengurusan Insaniah Dlaam Kalangan Guru SJK Tamil Daerah Bentong), 18-01-2016 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  12 Kalaivani A/P Subramaniam, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Kepenggunaan Penerimaan Kelas Berbalik Dalam Kalangan Guru SJK Tamil Daerah Batang Padang), 18-01-2016 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  13 Kalaivani A/P Subramaniam, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Kepenggunaan Penerimaan Kelas Berbalik Dalam Kalangan Guru SJK Tamil Daerah Batang Padang), 18-01-2016 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  14 Vigneswary A/P Tharumaseelan, (Mod C), SUPERVISOR, (Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PDP) Dengan Iklim Organisasi Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru), 23-06-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  15 Sevaraja A/L Arjunan, (Mod C), SUPERVISOR, ( Ketandusan Upaya(Burnout) Dan Hubungannya Dengan Iklim Organisasi Dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru Di Daerah Kinta Utara, Ipoh), 13-05-2017 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  16 Nithiavathi A/P Ramasamy, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Distributif dan Kepuasan Kerja Guru di Daerah Port Dickson), 23-06-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  17 Kumaran A/L Gandiappan, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Pengetahuan Dalam Amalan Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS) Dalam Kanagan Guru Sekolah Rendah SJK(T) Daerah Batang Padang, Perak), 31-12-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  18 Kamaazila Binti Mat Isa, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Antara Jenis Personaliti dan Minat Terhadap Mata Pelajaran Perdagangan Terhadap Pendpaian Peperiksaan Percubaan SPM bagi Mata Pelajaran Perdagangngan), 18-01-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  19 A.Gunalan A/L P.Appadurai, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Kepimpinan Instruksional Dengan Tahap Kepuasan Kerja Guru Sekolah Rendah Tamil Di Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang), 18-01-2016 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  20 Ravi Kumar A/L K Vallu @ Vedivelu, (Mod C), SUPERVISOR, (Pengaruh Kepimpinan Instruksional Guru Besar Terhadap Motivasi Guru-Guru Di Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Di Daerah Seberang Perai Selatan), 01-12-2016 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  21 Shahaniza Binti Soaid, (Mod C), SUPERVISOR, (Kepimpinan Transformasional Pengetua Terhadap Komitmen Guru), 01-01-2012 until 16-02-2016, (COMPLETED)
  22 Sathiyah D/O Ramasamy, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Antara Iklim Sekolah Dengan Stres Guru di Sekolah Wawasan Subang Jaya), 01-01-2013 until 16-02-2016, (COMPLETED)
  23 Hafifah Bt Mt Husain, (Mod C), SUPERVISOR, (Pengurusan Perniagaan), 08-10-2012 until 18-02-2014, (COMPLETED)
  24 Yarthini Nair Sathasivan, (Mod C), SUPERVISOR, (Pengurusan Perniagaan), 07-03-2012 until 18-02-2014, (COMPLETED)
  25 Shuhaili Bin Salleh, (Mod C), SUPERVISOR, (pendidikan), 11-01-2011 until 18-08-2015, (COMPLETED)
  26 Uma Mageswari D/O Periasamy @ Mayandy, (Mod C), SUPERVISOR, (Pendidikan), 10-04-2013 until 22-07-2014, (COMPLETED)
  27 Nadia Bt Kamaludin, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Kefahaman Pelajar Sekolah Rendah dalam Bidang Keusahawanan), 13-03-2013 until 22-07-2014, (COMPLETED)
  28 Mohd Khairil Amri Bin Ahmad Tajudin, (Mod C), SUPERVISOR, (Pengurusan Pendidikan), 08-10-2012 until 22-07-2014, (COMPLETED)
  29 Nurul Huda Binti Juwaini, (Mod C), SUPERVISOR, (Pengurusan Pendidikan), 15-03-2013 until 22-07-2014, (COMPLETED)
  30 Rosmi B Abdul Rasid, (Mod C), SUPERVISOR, (Pendidikan), 10-04-2013 until 22-07-2014, (COMPLETED)
  31 Jamalluddin Bin Abdul Ghaffar, (Mod C), SUPERVISOR, (pengurusan perniagaan), 08-10-2012 until 22-07-2014, (COMPLETED)
  32 Vasagi A/P Raman, (Mod C), SUPERVISOR, (pengurusan pendidikan), 01-01-2012 until 24-02-2015, (COMPLETED)
  33 Muhd Muzakkir Afiq Bin Musa, (Mod C), SUPERVISOR, (SARJANA PENDIDIKAN(PENGURU8SAN PENDIDIKAN)), 01-01-2013 until 24-02-2015, (COMPLETED)
  34 Nor Diyana Binti Baharudin, (Mod C), SUPERVISOR, (SARJANA PENDIDIKAN(PENGURUSAN PENDIDIKAN)), 01-01-2013 until 24-02-2015, (COMPLETED)
  35 Nurul Hamiza Binti Ismail, (Mod C), SUPERVISOR, (Pengurusan Perniagaan), 10-04-2013 until 24-02-2015, (COMPLETED)

  Staff Study Leave
  Close