Staff Profile
Profile
Name Profesor Madya Dr. Syed Ismail bin Syed Mohamad
Position Pengetua (Kolej Kediaman Harun Aminurrashid)
Faculty/Centre Fakulti Pengurusan dan Ekonomi - Jabatan Perakaunan dan Kewangan
Telephone No. 015-48797464
Email syed.ismail@fpe.upsi.edu.my
[ Click here to view the details ]
Staff Qualification
Qualification
 • Ijazah Doktor Pendidikan (EdD) - Higher Education Leadership (Higher Education Leadership) NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY(2013)

 • Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan - Pentadbiran Perniagaan (Perakaunan) Universiti Utara Malaysia (UUM)(2003)

 • Ijazah Sarjanamuda Perakaunan dengan Kepujian - Perakaunan ( - ) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)(1997)

 • Sijil Perguruan Asas KPM - Pendidikan Sekolah Menengah (Perdagangan Khas) Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur(1989)

 • Diploma Perniagaan dan Pengurusan - Diploma in Business Studies ( - ) Universiti Teknologi Malaysia (UiTM)(1988)

 • Staff Specification
  Field Of Specialization Perakaunan
  Staff Interest
  Research Interest Financial Accounting, Auditing, Taxation, Insurance, Accounting Teaching Method, Accounting Education, Education Management

  *Note : All information listed below are based on recent 5 years.

  Staff Affiliation
  Professional Affiliation
  Role Project Organisation Date
  AHLI / MEMBER Halatuju Perakaunan 3 (KPTM) Institusi Akauntan Malaysia 2012 to 2013

  Staff Research
  Recent Research
  No Research Title
  1 Analisis Kesanggupan Menyumbang Alumni/Graduan Terhadap Pembiayaan Ekonomi dalam Pengajian Tinggi
  2 LITERASI KEPENGGUNAAN DAN PERBELANJAAN MASYARAKAT MALAYSIA TERHADAP PRODUK DAN MAKANAN FUNGSIAN
  3 Pembinaan dan Pengesahan Modul Kepimpinan Pelajar Kaunseling Melalui Pendekatan Pembelajaran Perkhidmatan
  4 Pengukuhan Dana Wakaf Melalui Integrasi Dana Institusi Masjid di Perak
  5 Tahap Penguasaan Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Jurusan Perakaunan: Kajian Kes di Sebuah Politeknik di Malaysia
  6 The Development Of Eco- Sustainable Green Scorecard Blitz Tool For Malaysian Automotive Industry
  7 The Development Of Integrated Islamic Business Engineering Practices, Sustaining Lean Improvement And Organizational Performance Measures For Excellence Model And Tool Improvement
  8 Transformasi Pengurusan Sumber dan Identiti dalam merealisasikan Model Masjidpreneur di Perak
  9 Transformasi Penjanaan Dana Masjid Di Negeri Perak

  Recent Publication
  Book
  No Publication Title
  1 Khalid Ismail Syed Ismail Syed Mohamad Norlia Mat Norawi , "Perakaunan Awalan Jilid 1", 11 Jan 2012, UPSI
  2 Syed Ismail bin Syed Mohamad, "Garis Panduan Pembangunan Mahasiswa Kolej Kediaman IPT", 2016, null
  3 Syed Ismail bin Syed Mohamad, "Garis Panduan Pembangunan Mahasiswa Kolej Kediaman IPT", 2016, null
  4 Syed Ismail bin Syed Mohamad, "Perakaunan Awalan", 2013, Muhibbah Sales & Service
  5 Syed Ismail bin Syed Mohamad, "Garis Panduan Pembangunan Mahasiswa Kolej Kediaman IPT", 2016, null
  Performance
  No Recent Performance
  Others
  No Recent Others Publication

  Recent Supervision
  PhD
  No Supervision
  1 Fanny Kho Chee Yuet, , CO-SUPERVISOR, (Modelling of Teachers' Leadership Competencies and its Relationship with Principals' Developmental Leadership Behavior and Teachers' Commitment To Change), 30-01-2014 until 17-01-2017, (COMPLETED)
  2 Fanny Kho Chee Yuet, , SUPERVISOR, (Modelling of Teachers' Leadership Competencies and its Relationship with Principals' Developmental Leadership Behavior and Teachers' Commitment To Change), 18-07-2013 until 30-01-2014, (COMPLETED)
  Master
  No Supervision
  1 Abd Razak Bin Haji Rasadi, (Mod C), SUPERVISOR, (Kajian Faktor-Faktor Penerimaan dan Gelagat Pemilihan Insurans Kesihatan Di Kalangan Guru), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  2 Barbagaran A/L Validiner, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Gaya Kepimpinan Transformasi dan Transaksi Guru Besar Terhadap Kepuasan Kerja Guru Sekolah Rendah Di Daerah Muallim), 23-06-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  3 Nur Fauzia Nazwin Binti Salim, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Dengan Pencapaian Akademik Murid Di Sekolah Kebangsaan Daerah Petaling Perdana, Selangor), 02-12-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  4 Muhammad Najibulmuti'e Bin Hamdan, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Amalan Kepimpinan Guru Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Di Sekolah Kebangsaan Daerah Petaling Utama, Selangor), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  5 Padmavathy A/P Veloo, (Mod C), SUPERVISOR, (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tahap Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Dalam Mata Pelajaran Sejarah Di Sebuah Sekolah Menengah Zon Karak Pahang), 16-10-2015 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  6 Liew Soo Mee, (Mod C), SUPERVISOR, (Implikasi Pelaksanaan KBAT Terhadap Pencapaian Akademik Subjek Matematik Tahun Empat SJKC Chee Wen,Subang Selangor), 23-06-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  7 Punedah A/P Tanimalai, (Mod C), SUPERVISOR, (Kepimpinan Distributif Di Institusi Pendidikan Dan Hubungannya Dengan Keberkesanan Pengurusan Sekolah), 23-06-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  8 Norul Huda Bt Sapein, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Kepimpinan Intruksional Guru Besar Dengan Komitmen Guru Sekolah rendah di Hilir Perak), 13-05-2015 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  9 Yong Fee Sim, (Mod C), SUPERVISOR, (Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dalam Membentuk Budaya Sekolah Cemerlang Di Sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Kuala Langat Selangor), 18-01-2016 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  10 Mohana A/P Seeramalu, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Iklim Sekolah Dengan Pencapaian Akademik Sekolah-Sekolah Di Daerah Manjung), 13-05-2015 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  11 Cynthia Sinja Anak Manjah, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Gaya Pembelajaran Dan Gaya Keibubapaan Dalam Pencapaian Akademik Murid Di Daerah Kapit Serawak), 14-11-2014 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  12 Shemeswary A/P Muniandy, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Bahasa Malaysia Dengan Prestasi Murid Di Sekolah Rendah Kawasan Pangkor), 13-05-2015 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  13 Mogan A/L Muniandy, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dengan Kepuasan Kerja Guru di SJKT di Daerah Hilir Perak), 18-01-2016 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  14 Nur Syifa Binti Mohd Afandi, (Mod C), SUPERVISOR, (Perakaunan), 10-04-2013 until 18-08-2015, (COMPLETED)
  15 Suhaizal Bin Samsudin, (Mod C), SUPERVISOR, (pendidikan), 07-03-2012 until 18-08-2015, (COMPLETED)
  16 Noorul Farha Binti Mohd Jumali, (Mod A), CO-SUPERVISOR, (Hubungan dan Impak Mekanisme Tadbir Urus Korporat Terhadap Prestasi Syarikat), 26-03-2015 until 20-12-2016, (COMPLETED)
  17 Noraini Binti Ibrahim, (Mod C), SUPERVISOR, (Perakaunan), 08-10-2012 until 22-07-2014, (COMPLETED)
  18 Noorul Farha Binti Mohd Jumali, (Mod A), SUPERVISOR, (Hubungan dan Impak Mekanisme Tadbir Urus Korporat Terhadap Prestasi Syarikat), 30-09-2014 until 26-03-2015, (COMPLETED)

  Staff Study Leave
  Close