Staff Profile
Profile
Name Dr. Fauziah binti Mohd Sa'ad
Position Pensyarah Kanan
Faculty/Centre Fakulti Pembangunan Manusia - Jabatan Psikologi dan Kaunseling
Telephone No. 05-4506000
Email fauziah_msaad@fpm.upsi.edu.my
[ Click here to view the details ]
Staff Qualification
Qualification
 • Ijazah Doktor Falsafah (PhD) - Psikologi (Bimbingan dan Kaunseling) (Psikologi (Bimbingan dan Kaunseling)) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA(2014)

 • Master Sains Bimbingan Dan Kaunseling - Bimbingan Dan Kaunseling (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia(2002)

 • Bacelor of Arts Kepujian Kelas Kedua Tinggi - Dwimajor Kewartawanan (Kewartawanan) Universiti Putra Malaysia(1995)

 • Staff Specification
  Field Of Specialization Bimbingan & Kaunseling
  Staff Interest
  Research Interest 1. Pembinaan Modul 2. Kesihatan Mental 3. Intervensi Buli 4. Pendidikan Seksual 5. Kaunseling Keluarga 6. Intervensi Remaja Berisiko 7. Kaunseling Sekolah 8. Kajian eksperimen

  *Note : All information listed below are based on recent 5 years.

  Staff Affiliation
  Professional Affiliation
  Role Project Organisation Date
  AHLI / MEMBER - LEMBAGA KAUNSELING MALAYSIA 2011

  Staff Research
  Recent Research
  No Research Title
  1 Amalan Inovatif dalam Kaedah Pengajaran di Sekolah Menengah
  2 Kajian Impak dan Program Kembara Siswa Patriotik (Khidmat Komuniti) di Dun Behrang
  3 Kesejahteraan (Wellness) dalam Kalangan Mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  4 Kit Simulasi Dan Latihan Pendidikan Pemikiran Positif Berdasarkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  5 Latihan dan Penilaian Kecekapan Fasilitator Modul Cakna Diri
  6 Pembangunan Modul Saringan dan Pencegahan Cubaan Bunuh Diri Berasaskan Keluarga bagi meperkasakan peranan keluarga dalam mengekang isu cubaan bunuh diri.
  7 Pembangunan Sistem Penyeliaan Kaunseling Mudah Alih (Mobile Counseling Supervision System - MoCoSS)
  8 Pembinaan Dan Pengujian Modul Pemerkasaan Menangani Buli Ke Atas Pelajar Dan Warden Di Sekolah Berasrama Di Malaysia
  9 Pembinaan Modul Latihan Penyeliaan Intership Kaunseling dalam Kalangan Penyelia Akademik di Universiti Awam
  10 Pembinaan Modul dan Keberkesanan Program Menangani Kesihatan Mental (MY-KM) Bagi Pelajar IPTA di Malaysia
  11 Pembinaan dan Pengujian Modul Kaunseling Keusahawanan (MY-COUNSELORPRENEUR) dalam meningkatkan minat, pengetahuan dan kemahiran Keusahawanan Dalam Kalangan Penuntut Universiti Awam
  12 Pembinaan dan Pengujian Modul Kesukarelawan Berasaskan Kaunseling Gerontologi Untuk Meningkatkan Kompetensi Sukarelawan Dalam Memberi Khidmat Berkesan Kepada Warga Emas

  Recent Publication
  Book
  No Publication Title
  1 Fauziah Mohd Sa'ad, "Manual Internship Kaunseling", April 2010, Universiti Pendidikan Sultan Idris
  2 Fauziah Mohd Sa'ad, "Manual Penilaian Internship Kaunseling Kaunselor Pembimbing", April 2010, Universiti Pendidikan Sultan Idris
  3 Fauziah Mohd Sa'ad, "Manual Penilaian Internship Kaunseling Pensyarah Penilai", April 2010, Universiti Pendidikan sultan Idris
  4 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Jabatan hal Ehwal Pelajar & Alumni: A Year In A Book 2017", 2018, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  5 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "From Zero 2 Hero: Cemerlang Merentas Zaman", 2018, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  6 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "BUKU PENILAIAN INTENSHIP KAUNSELING (SARJANA) PENYELIA AKEDIMIK", 2015, UPSI
  7 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Teori dan Praktis Pembangunan Sahsiah Guru", 2018, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  8 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "MODUL LATIHAN PEMBANGUNAN SAHSIAH", 2014, UPSI
  Performance
  No Publication Title
  1 "INOVASI DADAH BERKEMBANG SEBAB ATAS PERMINTAAN", null", (null), null, 2017-12-06
  2 "SIKAP TAMAK MAHU CEPAT KAYA PUNCA WANITA TERJERAT", null", (null), null, 2017-11-06
  3 "TERAPI KAUNSELING BANTU PULIH PSIKOLOGI PENDERA", null", (null), null, 2017-11-27
  4 "JENAYAH PERDAGANGAN BAYI SECARA ON LINE", null", (null), null, 2017-12-18
  5 "Pembangunan Sistem Penyeliaan Kaunseling Mudah Alih (Mobile Counseling Supervision System - MoCoSS) bagi meningkatkan kecekapan dalam penyeliaan.", null", (null), null, 2019-04-01
  6 "INDIVIDU GILA SEKS PERLU DIHUKUM", null", (null), null, 2018-08-07
  7 "INDIVIDU GILA SEKS PERLU DIHUKUM", null", (null), null, 2018-08-07
  8 "TEKANAN JIWA PUNCA HALUSINASI", null", (null), null, 2019-04-10
  9 "KES BUNUH DIRI ANCAM KESEJAHTERAAN AWAM", null", (null), null, 2018-07-24
  Others
  No Publication Title
  1 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "1.4.8 Disaster Relief And Preparedness: Pembinaan Dan Pengujian Modul Pemerkasaan Pihak Berkuasa (Bomba, JPAM, Rela, Polis Dan Tentera), Pemimpin Komuniti, Ketua Rumah Dan Individu Dalam Tindakan Bersepadu Menghadapi Bencana Banjir Di Malaysia.", "(null)", 2016-07-12
  2 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "A Descriptive Study of Wellness among Undergraduate Students in a Public University in Malaysia ", "(K.G. Dushanthi Nilmini Nawarathna, Dr. P. D. V. Charika Wickramarathne)", 2021
  3 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "A Descriptive Study of Wellness among Undergraduate Students in a Public University in Malaysia ", "(International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences)", 2017
  4 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "A Descriptive Study of Wellness among Undergraduate Students in a Public University in Malaysia ", "(K.G. Dushanthi Nilmini Nawarathna, Dr. P. D. V. Charika Wickramarathne)", 2021
  5 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "A NEEDS ANALYSIS STUDY ON THE DEVELOPMENT OF A MOBILE COUNSELLING SUPERVISION SYSTEM (MoCoSS) FOR COUNSELLING INTERNSHIP", "(PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology)", 2020
  6 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "A Needs Analysis Study on the Development of A Mobile Counselling Supervision System (MoCoSS) For Counselling Internship", "(Psychology and Education)", 2020
  7 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "A Needs Analysis Study on the Development of A Mobile Counselling Supervision System (MoCoSS) For Counselling Internship", "(Psychology and Education)", 2020
  8 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "AKTIVITI KENDIRI PEMIKIRAN POSITIF BERDASARKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI", "(null)", 2018-04-15
  9 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "AKTIVITI KENDIRI PEMIKIRAN POSITIF BERDASARKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI", "(null)", 2018-04-15
  10 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "ANALISIS KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN MODUL CAKNA DIRI (MCD) DALAM KALANGAN FASILITATOR", "(Seminar Kaunseling Antarabangsa MALINDO5 2017)", 2017-10-16
  11 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "APLIKASI KAUNSELING KELOMPOK PEMUSATAN INSAN DAN PSIKOLOGI KOGNITIF AD-DIN KE ATAS KEMURUNGAN DAN DAYA TAHAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH", "(SEMINAR PSIKOLOGI MALAYSIA 2014)", 29/09/2014
  12 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "APLIKASI KAUNSELING KELOMPOK PENDEKATAN PEMUSATAN INSAN DAN PENDEKATAN PSIKOLOGI KOGNITIF AD-DIN KE ATAS KONSEP KENDIRI, KEMURUNGAN DAN DAYA TAHAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH", "(JURNAL PENDIDIKAN & KAUNSELING)", 2014
  13 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "APLIKASI KAUNSELING KELOMPOK TERHADAP KESAN KENDIRI KEMURUNGAN DAN DAYA TAHAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH", "(JURNAL BITARA)", 2015
  14 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Analisis Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul Cakna Diri (MCD) dalam Kalangan Fasilitator", "(The 7th UPSI_UPI International Conference 2016)", 2016-10-30
  15 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Analisis Statistik Kesahan & Kebolehpercayaan Soal Selidik Skala Konsep Kendiri Multi Dimensi (SKKMK)", "(Jurnal Psikologi)", 2014
  16 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "BELUM ADA KATA PUTUS", "(null)", 2015-12-01
  17 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "BERI GAMBARAN POSITIF KEPADA ANAK", "(null)", 2015-04-01
  18 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "BERSIKAP TERBUKA, PROFESIONAL", "(null)", 2015-09-28
  19 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Construction and Validity of Module to Empower Bully Handling of Wardens and Students in Boarding Secondary Schools in Malaysia", "( International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE))", 2019
  20 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "DEVELOPMENT AND STATISTIC ANALYSIS OF PSYCHOLOGY-NUMEROLOGY MODULE FOR CHARACTER BUILDING IN MALAYSIA", "(Indian Journal of Public Health Research and Development)", 2018
  21 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY OF POSITIVE AND HEALTHY THINKING INVENTORY", "(Indian Journal of Public Health Research and Development)", 2018
  22 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "EFFECT OF DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT MODULE TESTING AUTHORITIES (POLICE,FIRE BRIDGE, CIVIL DEFENCE DEPARTMENT,RELA AND ARMY),COMMUNITY LEADER, HOUSE LEADER AND INDIVIDUALS IN ACTION INTEGRATED FLOOD DISASTER IN MALAYSIA", "(JURNAL TEKNOLOGI)", 2015
  23 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Faktor Kesan dan Strategi Menangani Permasalahan Kurang Tumpuan Pelajar Sekolah Menengah dalam Kelas: Satu Kajian Kualitatif", "(International Counseling Conference and Workshop)", 13/09/2014
  24 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Gender Based Recovery Strategies of Post Flood Victims, Evaluative Survey in Kelantan, Malaysia 2015", "(Mediterranean Journal of Social Sciences)", 2016
  25 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Gender Based Strategies of Flood Victim, Evaluative Survey in Kelantan, Malaysia 2015", "(MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (MJSS))", 2015
  26 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "INDIVIDU GILA SEKS PERLU DIHUKUM", "(null)", 2018-08-07
  27 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "INDIVIDU GILA SEKS PERLU DIHUKUM", "(null)", 2018-08-07
  28 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "INOVASI DADAH BERKEMBANG SEBAB ATAS PERMINTAAN", "(null)", 2017-12-06
  29 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "ISU SAHSIAH GURU", "(PEMBANGUNAN SAHSIAH:FALSAFAH, KONSEP, TEORI & PRAKTIS)", 2014
  30 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "ISU SAHSIAH GURU", "(MODUL LATIHAN PEMBANGUNAN SAHSIAH)", 2014
  31 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "ISU SAHSIAH GURU", "(MODUL LATIHAN PEMBANGUNAN SAHSIAH)", 2014
  32 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Isu-Isu Dalam Perhubungan Penyeliaan Kaunseling,Pengalaman Kaunselor Pelatih di Malaysia", "(International Counseling Conferenceand Workshop)", 13/09/2014
  33 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Isu-Isu dalam Perhubungan Penyeliaan Kaunseling-Presenter", "(International Counseling Conference and Workshop)", 13/09/2014
  34 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "JENAYAH PERDAGANGAN BAYI SECARA ON LINE", "(null)", 2017-12-18
  35 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "KES BUNUH DIRI ANCAM KESEJAHTERAAN AWAM", "(null)", 2018-07-24
  36 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "KESAN KEHILANGAN AKIBAT KEMATIAN : STRATEGI DAYA TINDAK KAUNSELOR", "(JURNAL BITARA)", 2015
  37 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "KESAN KEHILANGAN AKIBAT KEMATIAN STRATEGI DAYA TINDAK KAUNSELOR", "(BITARA EDISI KHAS)", 2015
  38 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "KESAN KEHILANGNA AKIBAT KEMATIAN:STRATEGI DAYA TINDAK KAUNSELOR", "(JURNAL BITARA)", 2015
  39 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Keberkesanan Kaunseling Kelompok Pendekatan Pemusatan Insan dan Pendekatan Psikologi Kognitif Ad-Din ke Atas Konsep Kendiri Remaja Hamil Luar Nikah", "(International Counseling Conference & Workshop)", 13/09/2014
  40 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Kesahan Kandungan Modul Pemerkasaan Pihak Berkuasa (PDRM, ATM, JBPM, RELA), Pemimpin Komuniti, Ketua Rumah dan Individu dalam Tindakan Bersepadu Menghadapi Bencana Banjir di Malaysia ", "(JOURNAL INTEGRITI)", 2020
  41 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "MANUAL FASILITATOR PEMIKIRAN POSITIF BERDASARKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI", "(null)", 2018-04-15
  42 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "MANUAL PENILAIAN INTERSHIP KAUNSELING (KAUNSELOR PEMBIMBING)", "(null)", 2015-05-20
  43 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Model dan pembinaan Inventori Pemikiran Positif dan Sihat (IPPS) Berdasarkan Terapi Kognitif Tingkahlaku (CBT)", "(null)", 2016-04-04
  44 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Modul Manual Penilaian Intership Kaunseling Pensyarah Penyelia", "(NULL)", 2012-01-01
  45 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Modul Pemantapan Kompetensi Sukarelawan dalam Memberi Khidmat Berkesan Kepada Warga Emas: Modul Latihan untuk Sukarelawan", "(null)", 2019-12-04
  46 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "PEMBINAAN, KESAHAN DAN KEBOLEHANPERCAYAAN INVENTORI KEKERAPAN MELAYARI INTERNET (IKMI)", "(SEMINAR DAN WORKSHOP INTERNATIONAL KAUNSELING MALINDO KE 14)", 22/05/2015
  47 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "PENGUASAAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM KALANGAN GURU PELATIH KAUNSELING DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS", "(SEMINAR KEBANGSAAN KAUNSELING, KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN)", 15/07/2028
  48 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "PENGUJIAN KEBOLEHPERCAYAAN MODUL PEMERKASAAN MENANGANI BULI KE ATAS WARDEN DAN PELAJAR SEKOLAH BERASRAMA DI MALAYSIA", "(UPI-UPSI 2018)", 2018-10-08
  49 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "PENGUJIAN KEBOLEHPERCAYAAN MODUL PEMERKASAAN MENANGANI BULI KE ATAS WARDEN DAN PELAJAR SEKOLAH BERASRAMA DI MALAYSIA", "(UPI-UPSI 2018)", 2018-10-08
  50 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Pembinaan Modul Latihan Penyeliaan Internship Kaunseling dalam Kalangan Penyelia", "(International Seminaron Counseling 2017)", 2017-10-16
  51 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Pembinaan dan Kesahan Modul Psikologi-Numerologi: Aplikasi Numerologi, Psikologi dan Kaunseling Sebagai Strategi Pembangunan Karakter Pelajar Sekolah, IPTA dan Kakitangan Awam di Malaysia", "(Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Muhammad Bazlan Mustafa, Fauziah Saad, Roslee Ahmad, Zainal Madon, Ramlah Jantan, Hafizul Fahri Hanafi, Nadratul Shima)", 2016-10-31
  52 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Penggunaan Model Penyeliaan Kaunseling dalam kalangan Penyelia di Universiti Awam: Pengalaman Kaunselor Pelatih di Malaysia", "(UPI-UPSI International Conference in Education)", 2016-10-31
  53 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Penglibatan Belia Dalam Aktiviti Sukarelawan Malaysia", "(Malaysian Journal Of Youth Studies)", 2018
  54 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Prevalence of Psychological Disorders and Available of Facilities in Community Mental Health Centers: A Survey Research Study in Batang Padang District, Perak, Malaysia, 2015-2016", "(Journal of Psychology & Psychotherapy)", 2017
  55 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "RELATIONSHIP BETWEEN MOTHERS ANXIETY AND DEPRESSIVE SYMPTOMS WITH DYSFUNCTIONAL ATTITUDE : A COMPARATIVE", "(INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH)", 2015
  56 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Reliability Testing of Module to Empower Bully Handling of Wardens and Students in Boarding Secondary Schools in Malaysia ", "(International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences)", 2018
  57 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Reliability Testing of Module to Empower Bully Handling of Wardens and students in Boarding Secondary School in Malaysia", "(International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences)", 2018
  58 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Reliability Testing of Module to Empower Bully Handling of Wardens and students in Boarding Secondary School in Malaysia", "(The Prevalence of Bullies and Victims Associate with Gender and Grade of the Secondary School Students in Shah Alam, Malaysia.)", 2020
  59 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Reliability Testing of Module to Empower Bully Handling of Wardens and students in Boarding Secondary School in Malaysia", "(The Prevalence of Bullies and Victims Associate with Gender and Grade of the Secondary School Students in Shah Alam, Malaysia.)", 2020
  60 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Reliability of Empowerment Module for Authorities,community Leader,House Leader and Individuals in Action for Integrated Flood Disaster in Malaysia", "(Indian Journal of Public Health Research and Development)", 2016
  61 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "SIKAP TAMAK MAHU CEPAT KAYA PUNCA WANITA TERJERAT", "(null)", 2017-11-06
  62 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "SOCIAL ISSUES IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVE DISORDER AND PSYCHOLOSOCIAL INTERVENTION", "(PRIME JOURNAL OF SOSIAL SCIENCE)", 2015
  63 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "TEKANAN JIWA PUNCA HALUSINASI", "(null)", 2019-04-10
  64 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "TERAPI KAUNSELING BANTU PULIH PSIKOLOGI PENDERA", "(null)", 2017-11-27
  65 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "THE APPLICATION OF GROUP OF GROUP COUNSELLING ON SELF-CONCEPT,DEPRESSION AND RESILIENCE OF TEENAGE PREGNANCY", "(1ST INTERNATIONAL CONFERENCE)", 03/06/2015
  66 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "THE EFFECT OF DRUG PREVENTION PROGRAMME BASED ON COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY (CBT) AND MULTIDIMENSIONAL SELF CONCEPT MODULE TOWARDS RESILIENCY AND AGGRESSION AMONG AT-RISK YOUTH IN MALAYSIA", "(INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL, HEALTH,BIOMEDICAL,BIOENGINEERING AND PHARMACEUTICAL ENGINEERING)", 2015
  67 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "THE EFFECT OF DRUG PREVENTION PROGRAMME BASED ON COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY(CBT) AND MULTIDIMENSIONAL SELF CONCEPT MODULE TOWARDS RESILIENCY AND AGGRESSION AMONG AT-RISK YOUTH IN MALAYSIA", "(INTERNATIONAL SCHOLARY AND SCIENCE RESEARCH & INNOVATION)", 2015
  68 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "THE EFFECT OF DRUG PREVENTION PROGRAMME BASED ON COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY(CBT) AND MULTIMENSIONAL SELF CONCEPT MODULE TOWARDS RESILIENCY AND AGGRESSION AMONG AT-RISK YOUTH IN MALAYSIA", "(INTERNATIONAL SCHOLARLY AND SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION)", 2015
  69 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "THE INFLUENCE OF FAMILY SATISFACTION AND SCHOOL SATISFACTION TOWARD PSYCOLOGICAL WELL BEING OF ADOLESCENT STUDENT", "(INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION)", 2015
  70 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "THE UNFLUENCE OF FAMILY SATISFACTION AND SCHOOL SATISFACTION TOWARD PSYCHOLOGY WELL-BEING OF ADPLESCENT STUDENTS", "(INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN ITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION)", 2015
  71 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "TRAINING AND EVALUATION OF MODULE OF SELF CONCERN SEXUAL EDUCATION ON FACILITATOR???S EFFICIENCY ", "(Indian Journal of Public Health Research and Development)", 2018
  72 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "TRAINING AND EVALUATION OF MODULE OF SELF CONCERN SEXUAL EDUCATION ON FACILITATOR'S EFFICIENCY", "(Indian Journal of Public Health Research and Development)", 2018
  73 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Terapi Naratif", "(Konseptualisasi Kes Berdasarkan Teori dan Pengkhususan Kaunseling)", 2019
  74 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "The Effectiveness of Person-Centered Theraphy and Cognitive Psychology Ad-Din Group Counselling Out-Of-Wedlock Teenagers", "(Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia, Ke- 3)", 02/07/2013
  75 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "The Effectiveness of person-centered Therapy and Cognitive Psyholog Ad-Din Group Counseling On self Concept,depression and resilience of pregnant out-of-wedlock teenagers", "(Procedia-Social and Behaviour Journal)", 2013
  76 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "The Validity and Reliability of Counseling Internship Supervision Training Module among Academic Supervisors and Site Supervisors", "(Psychology and Education)", 2020
  77 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "The application of group counseling on selfconcept, depression and resilience of teenage pregnancy", "(Man in India)", 2016
  78 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "TheEffectiveness of Person - Centered Therapy and Cognitive Psychology Ad-Din Group Counselling Self-Concept, Depression and Resilience of Pregnant Out-Of-Wedlock Teenagers", "(World Academy of Science,Engineering and Technology Issue 73 January 2013 Dubai)", 2013
  79 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Translation, Validity and Realibility Of Multidimensional Self-Concept Scale (MSCS) Questionnaire Among Malaysians Teenagers", "(3rd World Conference On Psychology, Counselling & Guidance)", 09/05/2012
  80 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Translation,Validity and Reliability of Multidimensional Self-Concept Scale (MSCS) questionnaire among Malaysian teenagers", "(Procedia Social and Behavioral Sciences 84 (2013) 1455-1463)", 2013
  81 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Translation,Validity and Reliability of Multimedia Self-Concept Scale (MSCS) Questionnaire Among Malaysian Teenagers", "(Procedia-Social and Behavioral Sciences 84 (2013) 1455-1463)", 2013
  82 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Understanding and Management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Psychological Case Study", "(International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences)", 2019
  83 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Understanding and Management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Psychological Case Study", "(International Journal of Humanities and Social Science)", 2019
  84 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "Usah Bebankan Isteri", "(null)", 2014-11-30
  85 Fauziah binti Mohd Sa'ad, "VALIDITY AND RELIABILITY MODULE OF EMPOWERMENT AUTHORITIES IN ACTION INTEGRATED FLOOD DISASTER", "(PERSIDANGAN KAJIAN BENCANA BANJIR 2014)", 2016-04-04


  Staff Study Leave
  Close