Staff Profile
Profile
Name Dr. Kamarudin bin Musa
Position Pensyarah Kanan
Faculty/Centre Fakulti Pengurusan dan Ekonomi - Jabatan Pengurusan Pendidikan
Telephone No. 05-4506228
Email kamarudin@fpe.upsi.edu.my
[ Click here to view the details ]
Staff Qualification
Qualification
 • Ijazah Doktor Falsafah - Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) ( - ) Universiti Kebangsaan Malaysia(2003)

 • Staff Specification
  Field Of Specialization Pengurusan Pendidikan
  Staff Interest
  Research Interest Pengurusan pendidikan Pengurusan strategik Pengurusan kualiti dalam organisasi (Pendidikan)

  *Note : All information listed below are based on recent 5 years.

  Staff Affiliation
  Professional Affiliation
  Role Project Organisation Date
  AHLI / MEMBER - UPSI 2008 to 2020
  AHLI / MEMBER - Persatuan Pesara MARA 2008 to 2020

  Staff Research
  Recent Research
  No Research Title
  1 Kajian Keberkesanan Kurikulum dan Kokurikulum dalam Pemupukan Identiti Nasional di Sekolah
  2 Kajian Kefahaman Tentang Program Lestari (Green School) Peringkat Sekolah Menengah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia
  3 Kualiti Kehidupan Rakyat Dalam Konteks Pelaksanaan Dasar Sosio Ekonomi dan Amalan Proses kerajaan di Negeri Johor Darul Takzim
  4 Tingkah Laku Integriti Dalam Pembangunan Profesionalisme Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Dalam Kalangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Di Malaysia

  Recent Publication
  Book
  No Publication Title
  1 Kamarudin Musa, "Pembangunan Kualiti dalam Pelaksanaan Proses Organisasi", 2009, Belum ditentukan
  2 Kamarudin Musa, "Pemikiran Strategik Dalam Proses Pembuatan Keputusan ", 2011, Utusan Malaysia Sdn. Bhd.
  3 Kamarudin Musa, "Pengurusan Pendidikan ", 2009, Pustaka Salam, Kuala Lumpur
  Performance
  No Publication Title
  1 "Idealisme bangsa mesti seiring Perlembagaan", null", (null), null, 31 Mac 2009
  2 "Pandangan Politik Perak", null", (null), null, 11-21 Februari 2009
  3 "Satu Malaysia Dalam Konteks Realiti Sosial dan Politik", null", (null), null, 1 Disember 2011
  4 "Gagasan Satu Malaysia Kabur, Celaru?", null", (null), null, 23 - 25 Disember 2011
  5 "Peneguhan Integriti dan Persepsi Masyarakat", null", (null), null, 2017-08-01
  6 "Kembalikan sains, matematik dalam bahasa Melayu", null", (null), null, 7 November 2009
  Others
  No Publication Title
  1 Kamarudin bin Musa, " Proses Pendidikan Sumber Kerangka Perpaduan dan Pembinaan Moral Jati Diri Bangsa dalam Konteks Penganalisisan Sosio Politik ", "(Management Research Journal)", 2017
  2 Kamarudin Musa, "Benchmarking dan pengukuran diagnostik dalam pendidikan.", "(Benchmarking dan pengukuran diagnostik dalam pendidikan.)", 2010
  3 Kamarudin bin Musa, "Challenges in Building Learning Organization in Malaysia", "(International Business Education Journal)", 2013
  4 Kamarudin Musa, "Etiket sosial", "(Etiket sosial)", 2020
  5 Kamarudin bin Musa, "Falsafah Pemikiran Za'ba: Kajian Terhadap Perspektif Mufti-Mufti Malaysia", "(2nd World Conference on Islamic Thought & Civilization)", 18/08/2014
  6 Kamarudin bin Musa, "Falsafah Takdir Za'ba Daripada Perspektif Mufti-Mufti Malaysia", "(NULL)", 2013-04-01
  7 Dr. Kamarudin Musa, "Fenomena Perubahan Dalam Lonjakan Tanggapan Terhadap Produk Berkualiti ", "(Pemikiran Kualiti dalam pengurusan organisasi)", 2009
  8 Kamarudin bin Musa, "Fenomena Perubahan dalam Lonjakan Tanggapan Terhadap Produk Berkualiti", "(KORPUS Fakulti Pengurusan dan Ekonomi)", 2012
  9 Kamarudin Musa, "Gagasan Satu Malaysia Kabur, Celaru?", "(Harakah )", 23 - 25 Disember 2011
  10 Kamarudin bin Musa, "Hubungan Antara Budaya Organisasi & Displin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Sekolah Menengah Atas", "(The 4th International Conference Educational Management, Administration and Leadership)", 04/07/2012
  11 Kamarudin bin Musa, "INVESTIGATING THE RELATIONSHIP OF ADAPTIVE LEADERSHIP CAPABILITIES ON LEADERSHIP EFFECTIVENESS IN SARAWAK SCHOOLS", "(PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES)", 2016
  12 Kamarudin Musa, "Idealisme bangsa mesti seiring Perlembagaan", "(Berita harian)", 31 Mac 2009
  13 Kamarudin bin Musa, "Investigating The Relationship of Adaptive Leadership and LeadershipCapabilities on Leadership Effectiveness in Sarawak Schools", "(6th International Research Symposium in Service Management (IRSSM-6,2015))", 11/08/2015
  14 Kamarudin bin Musa, "Investigating the Relationship of Adaptive Leadership Capabilities on Leadership Effectiveness in Sarawak Schools", "(Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership (APCEMaL))", 24/11/2014
  15 Kamarudin bin Musa, "Investigating the Relationship of Adaptive Leadership and Leadership Capabilities on Leadership Effectiveness in Sarawak Schools", "(Procedia Social and Behavioral Sciences)", 2016
  16 Kamarudin bin Musa, "Keberkesanan Pemupukan Identiti Nasional di Sekolah: Persepsi Guru", "(International Conference on Human Sciences 2015)", 07/04/2015
  17 null, "Kembalikan sains, matematik dalam bahasa Melayu", "(Utusan Malaysia)", 7 November 2009
  18 Kamarudin bin Musa, "Kontrak Sosial dalam Konteks Pembinaan Negara", "(Persidangan Intelektual Kebangsaan Malaysia 2013)", 17/04/2013
  19 Kamarudin bin Musa, "LEARNING ORGANIZATION AND INNOVATIVE WORK BEHAVIOR AMONG PRIMARY SCHOOL TEACHERS", "(INTERNATIONAL CONFERENCE FOR ACADEMIC DISCIPLINES)", 26/05/2015
  20 Kamarudin Musa, "Mengurus perubahan: Menerajui perubahan, menangani permasalahan.", "(Mengurus perubahan: Menerajui perubahan, menangani permasalahan.)", 2010
  21 Kamarudin Musa, "Modul Budaya Kerja Kelas Pertama", "(Modul)", 2009
  22 Kamarudin Musa, "Modul Pembangunan Kualiti Pengurusan Organisasi", "(Modul)", 2011
  23 Kamarudin MUsa, "Modul Penggunaan KPI dalam Organisasi", "(Modul)", 30/07/2009
  24 Kamarudin bin Musa, "Organization Commitment Of Public Primary School Senior Head Teachers", "(International Journal Of Economics Business And Management Studies)", 2012
  25 Kamarudin bin Musa, "Organization Commitment Of Public Primary School Senior Head Teachers", "(International Journal Of Economics Business And Management Studies)", 2012
  26 Kamarudin bin Musa, "PROSES PENDIDIKAN SUMBER KERANGKA PERPADUAN DAN PEMBINAAN MORAL JATI DIRI BANGSA", "(Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership )", 2017-08-01
  27 Kamarudin Musa, "Pandangan Politik Perak", "(Siasah)", 11-21 Februari 2009
  28 Kamarudin bin Musa, "Pemahaman Murid Tentang Ciri-ciri Identiti Nasional", "(International Conference on Human Sciences 2015)", 07/04/2015
  29 Kamarudin Musa, "Pemikiran Kualiti ", "(Pemikir)", November - Disember 2011
  30 Kamarudin bin Musa, "Pemikiran Kualiti dalam Pembangunan Kualiti Pendidikan", "(The 3rd International Management Education Conference (iMEC) 2013)", 27/11/2013
  31 Kamarudin bin Musa, "Peneguhan Integriti dan Persepsi Masyarakat", "(null)", 2017-08-01
  32 Kamarudin bin Musa, "Pengurusan dan Pembangunan Kualiti dalam Organisasi", "(Jurnal Medikom Stais Lan Taboer)", 2013
  33 Kamarudin Musa, "Petunjuk Prestasi Utama Dalam Pelaksanaan Pengurusan Organisasi Awam ", "(Pemikir)", Jun - Ogos
  34 Kamarudin bin Musa, "Potensi Kepimpinan Transformasi Organisasi Pendidikan dalam Konteks Pengaruh ke atas Demografi", "(Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2014)", 24/05/2014
  35 Kamarudin Musa, "Satu Malaysia Dalam Konteks Realiti Sosial dan Politik", "(HarakahDaily)", 1 Disember 2011
  36 Kamarudin Musa, "Tingkah Laku Organisasi", "(Tingkah Laku Organisasi)", 2010

  Recent Supervision
  PhD
  No Recent Supervision
  Master
  No Supervision
  1 Roslina Binti Mustapha, (Mod B), SUPERVISOR, (Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Perkhidmatan Koperasi di Sekolah Menengah Daerah Hulu Selangor), 28-05-2015 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  2 Mohammad Firdaus Bin Musa, (Mod C), SUPERVISOR, (Keupayaan Pengurusan Keselesaan Kehidupan Dalam Kalangan Guru Berhubung Dengan Pelaksanaan Dasar Sosio Ekonomi Kerajaan), 13-05-2015 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  3 Kokilevani A/P Vannimuthu, (Mod C), SUPERVISOR, (Perbezaan Kecenderungan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar SMK Taman Desa Kuala Lumpur), 10-04-2013 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  4 Farawahida Binti Abdul Jalil, (Mod C), SUPERVISOR, (Impak Psikologi Pengguna Terhadap Penerimaan Perkhidmatan Perbankan Internet Di Daerah Hilir Perak), 10-04-2013 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  5 Yugesvary A/P Sevamoorthye, (Mod C), SUPERVISOR, (Implikasi Kepuasan Kerja Dalam Konteks Peningkatan Prestasi Profesionalisme Keguruan), 10-04-2013 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  6 Tiong Li Inn, (Mod C), SUPERVISOR, (Kemahiran Perancangan strategik dengan komitmen Organsasi Dalam Kalangan Ketua-Ketua Panitia Sekolah rendah di Daerah Manjung), 23-06-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  7 Parimalam A/P Subramanam, (Mod C), SUPERVISOR, (Kepimpinan Instruksional dan Hubungannya dengan Iklim Sekolah di Kalangan guru Besar Sekolah Rendah Tamil Daerah Kuala Selangor), 13-05-2015 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  8 Adzuan Fahmi Bin Ahmed, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Dalam Pengurusan dan Pentadbiran di Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh, Pahang Darul Makmur), 01-01-2012 until 13-05-2015, (COMPLETED)
  9 Law Lit Ling, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Perkhidmatan Perpustakaan Tuanku Bainun UPSI), 13-05-2015 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  10 Law Lit Ling, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Perkhidmatan Perpustakaan Tuanku Bainun UPSI), 13-05-2015 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  11 Pushpahbai A/P Sankaran Madhavan, (Mod C), SUPERVISOR, (Tingkah Laku Integriti Guru Dalam Pengurusan Profesional Pendidikan Berdasarkan Demografi), 10-04-2013 until 16-02-2016, (COMPLETED)
  12 Norhidayah binti Abu Bakar, (Mod C), SUPERVISOR, (Gaya Kepimpinan Pensyarah Terhadap Masalah Disiplin Pelajar Di Kolej Masterskill Ipoh), 18-07-2011 until 18-02-2014, (COMPLETED)
  13 Zainol Azreen Bin Zakaria, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Amalan Pengupayaan dan Faktor Komunikasi Dalam Pengurusan Sekolah), 13-05-2015 until 21-03-2017, (COMPLETED)
  14 Nor Haryati Binti Hamid Yaacob, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Iklim Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Teknik Alor Setar), 13-05-2015 until 26-10-2016, (COMPLETED)

  Staff Study Leave
  Close