Staff Profile
Profile
Name Profesor Madya Dr. Rohaila binti Yusof
Position Profesor Madya
Faculty/Centre Fakulti Pengurusan dan Ekonomi - Jabatan Perakaunan dan Kewangan
Telephone No. 01548117827
Email rohaila@fpe.upsi.edu.my
[ Click here to view the details ]
Staff Qualification
Qualification
 • Doktor Falsafah (Ph.D) - Perniagaan dan Keusahawanan (Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan) Universiti Kebangsaan Malaysia(2006)

 • Diploma Pendidikan - (Commerce and English) Universiti Islam Antarabangsa(1991)

 • Master Of Bussiness Administration - (Accounting) University of New Haven, Connecticut(1989)

 • Bacelor Of Science (Bussiness Administration) - (Management Accounting) State University of New York(1986)

 • Cert. of Liberal Arts - Liberal Arts (Liberal Art) Broome Community College(1984)

 • Staff Specification
  Field Of Specialization Perakaunan
  Staff Interest
  Research Interest Accounting/Business Education Programme Evaluation Teacher Training/Teacher Education Entrepreneurship Education (Teaching/Learning Strategies, curricculum development, curriculum management, educational psychology) Research method Experimental research Writing and Using Case Studies Financial Management in Educational Institutions

  *Note : All information listed below are based on recent 5 years.

  Staff Affiliation
  Professional Affiliation
  Role Project Organisation Date
  AHLI / MEMBER Affiliate Registered Financial Planner Malaysian Financial Planning Council 2010 to 2011
  AHLI / MEMBER Affiliate Registered Financial Planner Malaysian Financial Planning Council (MFPC) 2010 to 2013
  AHLI / MEMBER - Malaysian Financial Planning Council (MFPC) 2010 to 2014
  AHLI / MEMBER Affiliate Registered Financial Planner Affiliate Registered Financial Planner 2010 to 2015
  AHLI / MEMBER Malaysian Financial Planning Council Institusi Akauntan Malaysia 2010 to 2017
  - - Certified Management Accountant 2002

  Staff Research
  Recent Research
  No Research Title
  1 APLIKASI STRATEGI KITARAN PEMBELAJARAN PENGALAMAN KOLB (KPK) DALAM MENINGKATKAN KETERLIBATAN PELAJAR DALAM KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN BAGI KEUSAHAWANAN
  2 Analisis Keperluan Kurikulum Pendidikan Perakaunan di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia
  3 Conceptualizing Approach for a Modified Problem-Based Learning (MPBL) To Improve Student Performance of Taxation Subject
  4 Development of Teacher Education Model for Preparing Quality Teacher for the Future - Developing A Teacher Leadership Framework For Preparing Quality Teachers For The Future
  5 Exploring Structural Characteristics of Followership and Construction of a Predictive Measure for Improvement of Organizational Leadership
  6 IMPLEMENTATION OF OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) IN ACCOUNTING PROGRAMME IN HIGHER EDUCATION
  7 KAEDAH PENGAJARAN GURU, PENCAPAIAN DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR PRINSIP PERAKAUNAN
  8 Kajian Keberkesanan Kurikulum dan Kokurikulum dalam Pemupukan Identiti Nasional di Sekolah
  9 Keberkesanan Kos Sekolah Kurang Murid
  10 Literasi Kewangan Dan Impak Kepada Pengurusan Kewangan Peribadi Dan Keterlibatan Dalam Keusahawanan Di Kalangan Graduan IPTA
  11 Membina Model Kecemerlangan Peneraju Pembelajaran (Lead Learning) Murid Orang Asli
  12 Pembangunan Sistem Peletakan Pengurusan Yuran Antarabangsa (IFIS)
  13 Penilaian Pelaksanaan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
  14 The Development Of Islamic Ethnical Model For Accounting Graduates In Malaysaian Higher Education Institutions

  Recent Publication
  Book
  No Publication Title
  1 Rohaila, "The Bridge Tragedy : A Case Study on Educational Management", 020410, AKEPT
  2 Rohaila binti Yusof, "ISU-ISU KURIKULUM PENDIDIKAN PERAKAUNAN", 2012, MUHIBBAH SALES & SERVICE
  3 Rohaila binti Yusof, "KURIKULUM PENDIDIKAN PERAKAUNAN", 2012, MUHIBBAH SALES & SERVICE
  4 Rohaila binti Yusof, "PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN PERAKAUNAN", 2012, MUHIBBAH SALES & SERVICE
  5 norlia , "Kajian Kes untuk Perakaunan Awalan", 021209, UPSI
  6 rohaila, "Kepelbagaian Pelajar", 020309, Universiti Kebangsaan Malaysia
  7 rohaila, "CSR for sustainability", 26/12/2010, Peenrbit UPSI
  Performance
  No Recent Performance
  Others
  No Publication Title
  1 Rohaila binti Yusof, " Preparing Teachers For Teacher Leadership: Developing Teacher Leadership Knowledge ", "(The International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME) 2016 )", 2015-10-08
  2 Rohaila binti Yusof, " Preparing Teachers For Teacher Leadership: Developing Teacher Leadership Knowledge ", "(The International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME) 2016 )", 2015-10-08
  3