Staff Profile
Profile
Name Profesor Madya Dr. Rohaila binti Yusof
Position Profesor Madya
Faculty/Centre Fakulti Pengurusan dan Ekonomi - Jabatan Perakaunan dan Kewangan
Telephone No. -
Email rohaila@fpe.upsi.edu.my
[ Click here to view the details ]
Staff Qualification
Qualification
 • Doktor Falsafah (Ph.D) - Perniagaan dan Keusahawanan (Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan) Universiti Kebangsaan Malaysia(2006)

 • Diploma Pendidikan - (Commerce and English) Universiti Islam Antarabangsa(1991)

 • Master Of Bussiness Administration - (Accounting) University of New Haven, Connecticut(1989)

 • Bacelor Of Science (Bussiness Administration) - (Management Accounting) State University of New York(1986)

 • Cert. of Liberal Arts - Liberal Arts (Liberal Art) Broome Community College(1984)

 • Staff Specification
  Field Of Specialization Perakaunan
  Staff Interest
  Research Interest Accounting/Business Education Programme Evaluation Teacher Training/Teacher Education Entrepreneurship Education (Teaching/Learning Strategies, curricculum development, curriculum management, educational psychology) Research method Experimental research Writing and Using Case Studies Financial Management in Educational Institutions

  *Note : All information listed below are based on recent 5 years.

  Staff Affiliation
  Professional Affiliation
  Role Project Organisation Date
  AHLI / MEMBER Affiliate Registered Financial Planner Malaysian Financial Planning Council (MFPC) 2010 to 2013
  AHLI / MEMBER Affiliate Registered Financial Planner Malaysian Financial Planning Council 2010 to 2011
  AHLI / MEMBER Malaysian Financial Planning Council Institusi Akauntan Malaysia 2010 to 2017
  AHLI / MEMBER - Malaysian Financial Planning Council (MFPC) 2010 to 2014
  AHLI / MEMBER Affiliate Registered Financial Planner Affiliate Registered Financial Planner 2010 to 2015
  - - Certified Management Accountant 2002

  Staff Research
  Recent Research
  No Research Title
  1 Analisis Keperluan Kurikulum Pendidikan Perakaunan di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia
  2 Development of Teacher Education Model for Preparing Quality Teacher for the Future - Developing A Teacher Leadership Framework For Preparing Quality Teachers For The Future
  3 Exploring Structural Characteristics of Followership and Construction of a Predictive Measure for Improvement of Organizational Leadership
  4 IMPLEMENTATION OF OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) IN ACCOUNTING PROGRAMME IN HIGHER EDUCATION
  5 KAEDAH PENGAJARAN GURU, PENCAPAIAN DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR PRINSIP PERAKAUNAN
  6 Kajian Keberkesanan Kurikulum dan Kokurikulum dalam Pemupukan Identiti Nasional di Sekolah
  7 Keberkesanan Kos Sekolah Kurang Murid
  8 Literasi Kewangan Dan Impak Kepada Pengurusan Kewangan Peribadi Dan Keterlibatan Dalam Keusahawanan Di Kalangan Graduan IPTA
  9 Membina Model Kecemerlangan Peneraju Pembelajaran (Lead Learning) Murid Orang Asli
  10 Pembangunan Sistem Peletakan Pengurusan Yuran Antarabangsa (IFIS)
  11 Penilaian Pelaksanaan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
  12 The Development Of Islamic Ethnical Model For Accounting Graduates In Malaysaian Higher Education Institutions

  Recent Publication
  Book
  No Publication Title
  1 Rohaila, "The Bridge Tragedy : A Case Study on Educational Management", 020410, AKEPT
  2 Rohaila binti Yusof, "ISU-ISU KURIKULUM PENDIDIKAN PERAKAUNAN", 2012, MUHIBBAH SALES & SERVICE
  3 Rohaila binti Yusof, "KURIKULUM PENDIDIKAN PERAKAUNAN", 2012, MUHIBBAH SALES & SERVICE
  4 Rohaila binti Yusof, "PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN PERAKAUNAN", 2012, MUHIBBAH SALES & SERVICE
  5 norlia , "Kajian Kes untuk Perakaunan Awalan", 021209, UPSI
  6 rohaila, "Kepelbagaian Pelajar", 020309, Universiti Kebangsaan Malaysia
  7 rohaila, "CSR for sustainability", 26/12/2010, Peenrbit UPSI
  Performance
  No Recent Performance
  Others
  No Recent Others Publication

  Recent Supervision
  PhD
  No Supervision
  1 Rana Zeeshan Mubarak, , CO-SUPERVISOR, (Workplace Spirituality, Learning Organization Practices and Organizational Commitment Among Medical Doctors in Pakistan), 28-05-2012 until 20-09-2017, (COMPLETED)
  Master
  No Supervision
  1 Eddlena Wati Md Yaakob, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Kesediaan Guru Dalam Amalan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bagi Sekolah Menengah Di Batu Gajah, Perak), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  2 Norafidah Bt. Jamal Nasir, (Mod C), SUPERVISOR, (Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Hubungannya Dengan Beban Kerja Guru), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  3 Krisnaveni A/P Chandran, (Mod C), SUPERVISOR, (Kesan Pengurusan LINUS 2.0 Terhadap Pencapaian Di SJK (T) Kategori SKM Daerah Cameron Highlands), 18-01-2016 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  4 Azri Bin Mohamed Yusof, (Mod B), SUPERVISOR, (Hubungan di antara Kesediaan, Personaliti dan Pengalaman Guru dengan Amalan Penilaian Tugasan Projek Prinsip Perakaunan), 26-09-2013 until 14-04-2015, (COMPLETED)
  5 Mohd Sahari Sayuti Bin Arifin, (Mod C), SUPERVISOR, (Penggunaan Sistem Dimerit Terhadap Keberkesanan Pengurusan Masalah Ponteng Murid Sekolah Rendah di Daerah Gombak), 09-09-2015 until 16-02-2016, (COMPLETED)
  6 Azura Binti Mohd Ali, (Mod C), SUPERVISOR, (pendidikan), 20-06-2011 until 18-02-2014, (COMPLETED)
  7 Rosmaizah binti Kamaruddin, (Mod B), SUPERVISOR, (Hubungan Faktor Pendidikan dan Persekitaran dengan Aspirasi Kerjaya Perakaunan dalam Kalangan Pelajar di Negeri Pahang), 23-04-2012 until 19-05-2015, (COMPLETED)
  8 I Juli Indriana Bt Zaini, (Mod B), SUPERVISOR, (Pencapaian Kemahiran Insaniah dan Prestasi Pelajar Melalui Kerja Kursus Mata Pelajaran Perakaunan Pra universiti), 28-05-2015 until 20-09-2017, (COMPLETED)
  9 Noraliza binti Sokhaimi, (Mod C), SUPERVISOR, (The Factors That Influence People To Invest In Unit Trust), 05-01-2011 until 26-02-2015, (COMPLETED)
  10 Noraliza binti Sokhaimi, (Mod C), SUPERVISOR, (The Factors That Influence People To Invest In Unit Trust), 05-01-2011 until 26-02-2015, (COMPLETED)

  Staff Study Leave
  Close