Staff Profile
Profile
Name Dr. Zahari bin Hashim
Position Pensyarah Kanan
Faculty/Centre Fakulti Pengurusan dan Ekonomi - Jabatan Pengurusan Pendidikan
Telephone No. 015-48117551
Email zahari@fpe.upsi.edu.my
[ Click here to view the details ]
Staff Qualification
Qualification
 • Doktor Falsafah (Ph.D) - Pentadbiran Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan) Universiti Kebangsaan Malaysia(2009)

 • Master Sains (Pentadbiran Pendidikan) - Pentadbiran Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan) Universiti Putra Malaysia (UPM)(2002)

 • Diploma Pendidikan (Kepujian) - Pendidikan (Pendidikan) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)(1994)

 • Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian - Statistik Ekonomi (Statistik Ekonomi) Universiti Putra Malaysia (UPM)(1994)

 • Diploma In Business Studies - Kajian Perniagaan & Pengurusan (Business studies) Universiti Teknologi Mara (UiTM)(1989)

 • Staff Specification
  Field Of Specialization Pengurusan Pendidikan
  Staff Interest
  Research Interest Education Management Educational Administration Teaching Methodology School Management School Effectiveness School Improvement Teamwork In School Teaching Supervision

  *Note : All information listed below are based on recent 5 years.

  Staff Affiliation
  Professional Affiliation
  Role Project Organisation Date
  AHLI / MEMBER - Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia 1998 to 2015

  Staff Research
  Recent Research
  No Research Title
  1 Amalan Kepimpinan untuk Sekolah Agama Bantuan Kerajaan di Abad ke 21
  2 Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Pengguna di Daerah Muallim untuk Membeli Barangan Secara Atas Talian
  3 Hubungan Antara Ciri-ciri Kerja Berpasukan dengan Keberkesanan Kerja Berpasukan Dalam Kalangan Guru-guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Pahang
  4 Kualiti Kehidupan Rakyat Dalam Konteks Pelaksanaan Dasar Sosio Ekonomi dan Amalan Proses kerajaan di Negeri Johor Darul Takzim
  5 Pengukuran Kualiti Program Pensiswazahan Guru Besar (PPGB) Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) Menggunakan Kaedah Imporance-Performance Analysis (IPA)
  6 Penilaian Pelaksanaan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi

  Recent Publication
  Book
  No Publication Title
  1 Dr. Zahari Hashim, Suzyanty Mohd Shokory, Jane Teng Yan Fang, Dr. Marinah Awang, Suriani Abdul Hamid, Dr. Ahmad Zainal Abidin, Dr. Jamal, Khalip Musa, Muhammad Khairudin Lim dan Thuraiya, "MODUL PENGANTAR PENGURUSAN", 1 NOVEMBER 2011, PENERBIT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
  2 Zahari bin Hashim, "KORPUS Fakulti Pengurusan dan Ekonomi", 2012, Penerbit UPSI
  Performance
  No Recent Performance
  Others
  No Recent Others Publication

  Recent Supervision
  PhD
  No Supervision
  1 Redzuan bin Jantan, , SUPERVISOR, (Hubungan Pengalaman Pembangunan Kepimpinan, Efikasi Pemimpin Sekolah dan Keberkesanan Organisasi di Malaysia), 07-06-2011 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  2 Dr. H. Syamsul Bachri, , CO-SUPERVISOR, (Pengaruh Faktor Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Jururawat di Hospital Kerajaan dan Swasta Kabupaten Malang Jawa Timur, Indonesia), 28-10-2014 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  3 Asfar Amir, , CO-SUPERVISOR, (Pengaruh Kompetensi dan Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Pariaman), 03-08-2011 until 19-05-2015, (COMPLETED)
  Master
  No Supervision
  1 Vikneshwary A/P Sahadevan, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Perlaksanaan VLE Frog Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Daerah Petaling Perdana), 23-06-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  2 Rajeswari A/P Veeran, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Kepimpinan Instruksional Pengetua Dengan Profesionalisme Guru Di Sekolah Menengah kebangsaan Di Daerah Gombak, Selangor), 23-06-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  3 Nur Darwina Sofia Binti Mohd, (Mod C), SUPERVISOR, (Amalan Pentaksiran Perasaskan Sekolah (PBS) Dalam Kalangan Guru Matematik Di Sekolah Menengah Di Daerah Gerik), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  4 Lim Chong Boon, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Kepimpinan Transformasi Guru Besar Dengan Komitmen Kerja Guru Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Di Daerah Hilir Perak), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  5 Deebamalar A/P Pandi, (Mod C), SUPERVISOR, (Keberkesanan Kerja Berpasukan dan Kepuasan Kerja Ketua Penitia Dalam Jabatan Bahasa dan Jabatan Kemanusiaan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Klang), 13-05-2015 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  6 Noor Fadzlin Binti Mohd Nasir, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Antara Iklim Sekolah Yang Berkesan Denga Motivasi Guru Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkor, Manjung, Perak), 13-05-2015 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  7 Zurina Binti Dahari, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Antara Gaya Komunikasi Kepimpinan Guru Besar Dengan Motivasi Guru Di Sekolah Kebangsaan Derah Petaling Perdana Selangor), 13-05-2015 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  8 Shufaryinie Binti Abd Shukor, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Kempimpinan Tranformasional Pengetuan Dengan Tahap Motivasi Kerja Guru Gen-Y Di Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Bandar Daerah Temerloh), 13-05-2015 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  9 Mangaliswari D/O Gnanasegaran, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Antara Tahap Kompetensi Guru Besar Dengan Keberkesanan Pengurusan Sekolah Di SJK (T) Daerah Kuala Kangsar), 23-06-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  10 Azmatun Binti Semaun, (Mod C), SUPERVISOR, ( Hubungan Antara Ciri-Ciri Kerja Berpasukan Dalam Kalangan Guru-Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan Di Negeri Pahang), 25-11-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  11 Choong Foong Yee, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Antara Komitmen Guru Dengan Pengurusan Bilik Darjah di Sekolah Rendah Kawasan Tapah, Perak), 23-06-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  12 Santhi A/P Ayavoo, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Iklim Sekolah Dengan Kepuasan Kerja Guru Di SJKT Bestari Jaya Selangor Darul Ehsan), 22-09-2016 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  13 Yogeswari A/P Govindasamy, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Pengetahuan Pengurusan dan Keberkesanan Dasar MBMMBI Dalam Kalangan Guru), 18-01-2016 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  14 Yogeswari A/P Govindasamy, (Mod C), SUPERVISOR, (Tahap Pengetahuan Pengurusan dan Keberkesanan Dasar MBMMBI Dalam Kalangan Guru), 18-01-2016 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  15 Solawati Binti Abd Hadi, (Mod C), SUPERVISOR, (Penerimaan Guru Terhadap Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti di Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Kuala Selangor), 23-04-2012 until 16-02-2016, (COMPLETED)
  16 Midzatiah Binti Mohanan, (Mod C), SUPERVISOR, (pengurusan pendidikan), 01-01-2012 until 18-08-2015, (COMPLETED)
  17 Teong Chooi Hong, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Antara Sikap Pelajar Dengan Pencapaian Mata Pelajaran Ekonomi Asas Di Daerah Manjung), 18-11-2013 until 18-08-2015, (COMPLETED)
  18 Masyitah Binti Ahmad Tarmizi, (Mod C), SUPERVISOR, (pendidikan), 06-01-2000 until 18-08-2015, (COMPLETED)
  19 Thiruchelvi A/P Muniandy, (Mod C), SUPERVISOR, (Pendidikan), 10-04-2013 until 24-02-2015, (COMPLETED)
  20 Azwan bin Wamin, (Mod B), SUPERVISOR, (Sikap Guru Terhadap Aktiviti Kokurikulum dan Hubungannya dengan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Berasrama Penuh di Selangor), 23-04-2012 until 24-12-2014, (COMPLETED)
  21 Rahayu binti Jaapar, (Mod A), CO-SUPERVISOR, (Kerangka Indikator Pemilihan Aliran Pendidikan Teknikal dan Vokasional bagi Murid Tingkatan Empat), 24-09-2012 until 28-08-2014, (COMPLETED)

  Staff Study Leave
  Close