Staff Profile
Profile
Name Dr. Ahmad Zainal Abidin bin Abd Razak
Position Pensyarah Kanan
Faculty/Centre Fakulti Pengurusan dan Ekonomi - Jabatan Pengurusan Perniagaan dan Keusahawanan
Telephone No. 015-48117510
Email ahmad.zainal@fpe.upsi.edu.my
[ Click here to view the details ]
Staff Qualification
Qualification
 • Doktor Falsafah (Ph.D) - Pentadbiran Perniagaan (DBA) ( - ) Universiti Sains Malaysia(2009)

 • Ijazah Sarjana - Pengurusan Perniagaan (Pengurusan Perniagaan) Ohio University USA(1997)

 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - Pengurusan Operasi (Pengurusan Operasi) Universiti Teknologi Mara (UiTM)(1996)

 • Diploma In Banking Studies - Pengurusan Bank (Pengurusan Bank) Universiti Teknologi Mara (UiTM)(1990)

 • Staff Specification
  Field Of Specialization Pengurusan Perniagaan
  Staff Interest
  Research Interest Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Strategi Gelagat Organisasi Pengurusan Operasi Pemasaran

  *Note : All information listed below are based on recent 5 years.

  Staff Affiliation
  Professional Affiliation
  Role Project Organisation Date
  AHLI / MEMBER - Asian Academy of Management 2010 to 2012
  AHLI / MEMBER - Malaysian Quality Assurance 2010 to 2013

  Staff Research
  Recent Research
  No Research Title
  1 Higher Educatioan Expansion and Returns to Education in Malaysia : The Effects of Required, Surplus and Deficit Schooling
  2 Kesan Pengorganisasian Keusahawanan Sosial Terhadap Pembentukan Ciri Kesosialan, Inovatif dan Berorientasikan Pasaran dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Malaysia
  3 Keusahawanan Sosial dan Altruisme dalam kalangan Pelajar Universiti Awam di Malaysia
  4 Pengurusan Bakat di UPSI: Mendepani Cabaran Membangun Staf Berprestasi Tinggi Menjelang 2020
  5 Penyelidikan (Pemasaran)
  6 Service Recovery Strategies, Marketing Orientation and Customer Retention in Karachi Universities in Pakistan
  7 Strategi Pengintegrasian Nilai Akhlak Dan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelaajr Ipta (Perak) Bagi Menyokong Lonjakan 1 PPPM (PT)
  8 The Moderating Effect of Social Support Between Work Family Conflict and Health, Stress, Burnout and Job Performance of Working Students in UPSI

  Recent Publication
  Book
  No Recent Book
  Performance
  No Recent Performance
  Others
  No Recent Others Publication

  Recent Supervision
  PhD
  No Supervision
  1 Ruziah Binti Ali, , SUPERVISOR, (Hubungan Dasar dan Amalan Penerbitan serta e-Pemasaran Terhadap Prestasi Pekerja dan Keuntungan Organisasi bagi Penerbitan Ilmiah di Universiti Awam), 14-12-2010 until 14-03-2017, (COMPLETED)
  Master
  No Supervision
  1 Thiaran A/L Gandiappan, (Mod C), SUPERVISOR, (Hubungan Antara Stres Dengan Prestasi Kerja Dalam Kalangan Guru Di SJKT Tapah, SJKT Bharath dan SJKT Ladang Tiong Wah Di Daerah Batang Padang Perak), 18-01-2016 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  2 Ahmad Syahmi Bin Juwaini, (Mod C), SUPERVISOR, (Kecenderungan Mahasiswa Jurusan Teknikal UNIKL Cawangan Kuala Lumpur Menceberui Bidang Teknopreneur), 14-11-2014 until 01-08-2017, (COMPLETED)
  3 Normadihah Binti Mohamad Nor, (Mod C), SUPERVISOR, (Keberkesanan Penggunaan Sistem Pengurusan Maklumat Atas Talian (IMSO) Ke Atas Beban Guru), 01-01-2012 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  4 Rajeswaran S/O Raja Sagaran, (Mod C), SUPERVISOR, (Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi Dalam Kalangan Guru Sekolah Tamil Daerah Kinta Selatan), 14-11-2014 until 02-08-2016, (COMPLETED)
  5 Kong Chak Wan, (Mod C), SUPERVISOR, (Kepimpinan Distributif Guru Besar dan Kepuasan Kerja Guru di Sekolah Rendah Negeri Sembilan), 23-06-2016 until 13-02-2018, (COMPLETED)
  6 Rathika A/P Chelebom, (Mod C), SUPERVISOR, (Persepsi Guru Terhadap Hubungan di Antara Galakan Penglibatan Ibu Bapa dengan Kehadiran Pelajar Ke Sekolah), 18-01-2016 until 14-02-2017, (COMPLETED)
  7 Wan Markhairulnizah Binti Haji Wan Ahmad, (Mod C), SUPERVISOR, (pengurusan pendidikan), 01-01-2012 until 18-08-2015, (COMPLETED)
  8 Muniroh Binti Ali, (Mod C), SUPERVISOR, (Pengurusan Perniagaan), 08-10-2012 until 22-07-2014, (COMPLETED)

  Staff Study Leave
  Close